Uporabna
literatura

Zbirka uporabnih skript,
vprašanj, odgovorov in drugih dokumentov

Gospodarsko pravo
Obligacijsko pravo
Finančno pravo
Stvarno pravo
Dedno pravo
Družinsko pravo
Civilno procesno pravo
Uvod v civilno pravo
Delovno pravo
Pravo socialne varnosti
Javna uprava
Upravno pravo
Upravni postopek in upravni spor
Pravo EU
Mednarodno javno pravo
Mednarodno zasebno pravo
Izbirni predmeti
Diplomatsko in konzulatno pravo
Policijsko pravo
Vsebina v pripravi

Vsebina v pripravi

Vsebina v pripravi

Vsebina v pripravi