Kdo je ELSA
in kaj je ELSA

Imena in obrazi za društvom
in kaj točno počne ELSA Nova Gorica

Ana Draksler

Predsednica

Zastopa društvo pred drugimi pravnimi osebami in tretjimi osebami v državi in tujini. Odgovarja za delovanje društva, sklicuje in vodi seje ter koordinira delo organov.

 • 1. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Anja Klara Gorenšek

Generalna sekretarka

Generalni sekretar sklicuje skupščine, pomaga pri delu ostalim članom predsedstva in vodi zapisnike na njihovih sejah. Prav tako vodi korespondenco in arhiv društva ter je odgovoren za obveščanje članov organov o sejah in sestankih ter skupščinah.

Generalni sekretar nadomešča predsednika v primeru zadržanosti ali odsotnosti.

 • absolventka
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Andreja Skubic

Podpredsednica za marketing

Skrbi za prepoznavnost društva ELSA, za komunikacijo med člani in zunanjimi organi ter javnostjo. Poleg tega ima funkcijo promocije dogodkov, ki jih v društvu pripravljamo, tako na socialnih omrežjih, kot tudi na uradni spletni strani ELSA NG.

 • 1. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO in MANAGEMENT NEPREMIČNIN

Iza Avguštin

Podpredsednica za karierni razvoj

Omogoča članom pridobiti delovne izkušnje v tujih pravnih sistemih, koordinira iskanje študentskih praks v Republiki Sloveniji in objavlja možnosti opravljanja pravnih praks. Organizira programe za študij v tujin in dogodke Lawyers at work. Hkrati pa sodeluje s podpredsednikom za akademske aktivnosti pri organizaciji pravnih raziskovalnih skupin ter Moot Court tekmovanj.

 • 1. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Sara Pangos

Podpredsednica za akademske aktivnosti

Skrbi za povečanje zavesti študentov o globalnih, pravnih, socialnih, gospodarskih in okoljskih vprašanjih, odgovorna za izvedbo seminarjev, konferenc, tečajev, pravnih šol, mednarodnih študijskih in institucionalnih obiskov.

 • 2. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Nika Tavčar

Podpredsednica za seminarje in konference

Podpredsednik za akademske aktivnosti skrbi za organizacijo moot court tekmovanj, projektov v zvezi s pravnimi raziskovalnimi skupinami (LRG – legal research groups) in ureja sodelovanja pri ELSA Law Review, ki ga izdaja krovna organizacija ELSA International. Sodeluje pri pripravi teh, sodeluje s podpredsednikom za karierni razvoj.

 • 1. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Tea Kelavić

Predstavnica disciplinske komisije

Njegova naloga je, da uporablja pravila in predpise organizacije ali skupnosti, da zagotovi, da se člani ali zaposleni držijo teh pravil. To vključuje sprejemanje odločitev o disciplinskih ukrepih. Odgovoren je za preiskovanje nepravilnosti, kršitev pravil ali nedopustnega vedenja znotraj društva.

 • 1. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Zala Murn

Predstavnica nadzornega odbora

Član nadzornega odbora spremlja finančno poslovanje organizacije. To vključuje pregled proračuna, finančnih izkazov, revizij in poročil o poslovanju, da se zagotovi, da organizacija učinkovito upravlja svoje finančne vire. Preverja, ali organizacija deluje v skladu z zakoni, predpisi, notranjimi pravili in politikami. S tem se zagotavlja, da organizacija ne krši nobenih zakonskih ali etičnih norm.

 • 1. letnik
 • stopnja: podiplomski študij
 • program: PRAVO

Kaj je ELSA

ELSA – European Law Student Association je največja neprofitna, apolitična in neodvisna evropska organizacija študentov prava in mladih pravnikov. Njen prvotni namen je povezovanje študentov na mednarodni ravni ter pridobivanje mednarodnih izkušenj skozi spoznavanje tujih pravnih sistemov in poslovnih praks.

ELSA Nova Gorica deluje na lokalni ravni na Evropski pravni fakulteti in je bila ustanovljena leta 2013. Svojim članom ponuja strokovne dogodke, projekte, okrogle mize, delavnice, vodene oglede, poletne šole, izlete in veliko različnih aktivnosti.

Danes je ELSA največje neodvisno združenje študentov prava na svetu. Prisotna je v kar 44 državah, na več kot 350 pravnih fakultetah ter ima čez 54.000 članov. Razširjenost ELSE po vseh državah v Evropi je ena izmed največjih prednosti tega združenja, saj omogoča veliko mreženja, druženja, potovanja ter pridobivanja novih izkušenj in poznanstev.

ELSA SLOVENIJA

ELSA Slovenija

Komunicira z ELSO interational in ostalmi društvi ELSA po Evropi. Vse ostale ELSE v Sloveniji odgovarjajo njej, saj le-ta deluje na nacionalni ravni.

LOKALNE ELSE

Na lokalni ravni v Sloveniji delujejo tri ELSE:

 • ELSA Nova Gorica
 • ELSA Ljubljana
 • ELSA Maribor
Zgleda zanimivo? Pridruži se nam!
Pridruži se